Konsthallen
EVA BENGTSSON DORIS BLOOM HANS FRODE
PETER HAHNE ROLF HANSON TUULA LEHTINEN
L G LUNDBERG OLLE KÅKS ZAIDA THORGREN
PETER TILLBERG VIBEKE TØJNER Om invigningsutställningen


Samlingsutställning och invigning av Konsthallens nya lokaler

Utställningen pågår 20 oktober – 16 december 2007. Servering.

Artikel i Kvällsposten