Orangeriet

Öppettider

Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00
September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00

”Orangeriet” 2007

Välkommen till en inblick i vår ”nya” värld. Nu har äntligen den för mig viktiga tillbyggnaden ”Orangeriet” blivit av. Flera har tröttnat under mognadstiden, men det har också funnits många som har förstått min känslomässiga tveksamhet och försiktigt visat sin entusiasm. Heikki har lyssnat, ritat, ändrat, förklarat och försökt att få ihop sina moduler. De som åstadkommit de nya tillbyggnaderna är den trogna skara som alltid funnits till hands när det har skett förändringar. Denna gång har nya duktiga entreprenörer tillkommit. Min far, Sten Hugo, uttryckte sig under sin sista tid i våras att han ville att utvecklingen ej skulle stanna av. Jag tror att han skulle känt sig stolt. Glädje, förnuft, envishet och entusiasm har förenats. Nu när de nya utrymmena står färdiga så känns det väldigt rätt att projektet fick tid att mogna ordentligt. Vi har fått fantastiska rum, både ute och inne och en ny upplevelse i kontakten med parken som även har vunnit på att bli kringbyggd. Detta ger vår verksamhet förstärkta möjligheter och besökarna en unik helhetsupplevelse. Konsthallen har passerat en milstolpe. Jag vågar påstå att det här blev väldigt bra. Ett stort tack till alla som visat entusiasm för Konsthallens och Gästgivaregårdens utveckling.
De konstnärer som nu finns med på denna utställning är en blandning av gammalt och nytt. Naturligtvis finns Olle Kåks (premiärutställare i oktober 1994) och LG Lundberg med, de utgör ju en känslomässig ryggrad i verksamheten. Men även några nya utställare finns med. Doris Bloom, som stack ut på årets ArtCopenhagen, och Zaida Thorgren. Det känns även roligt att återse Vibeke Tøjner här i Hishult. Dessutom deponerar Peter Tillberg sin jättemålning Bergrum/Luftrum (2 x 300×500 cm) för framtiden i Orangeriet. Målningen har haft en avgörande betydelse för rummets utseende och utformning. Varmt välkomna till nya upplevelser i Hishult!

Kjell Åke Gustafsson, 14 oktober 2007