Konsthallens Vänförening

Öppettider

September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00

Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00

Förnya medlemskap

Förnya medlemskapet i vänföreningen med 12 nya månader.

Betala in avgiften till Bankgiro: 823-7943 eller direkt till konto: 8059-8,393 028 198-9

1 person – 400:-
Familj – 550:-

OBS! Ange alltid för vem/vilka som betalningen gäller + aktuell e-postadress och telefonnummer.

Medlemskort finns att hämta ut vid ert nästa besök på Konsthallen