Konsthallens Vänförening

Öppettider

September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00
Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00

Bli medlem

KONSTHALLENS VÄNFÖRENING
Medlemskap i vänföreningen kostar 400:- (350:- + portoavgift) är för löpande 12 månader. Företag, konstföreningar etc. är också välkomna som medlemmar, dock är entrén begränsad till att gälla för en person. Familjemedlemskap gällande för make/maka/sambo/studerande (över 15 år) kan lösas av en kostnad av 150:- för 12 månader. Begränsningen i ett familjemedlemskap är att det ej berättigar till deltagande i konstlotteriet.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och betala in aktuell årsavgift till konsthallen på Konsthallen, bankgiro 529-1083 så skickar vi snarast ut medlemskort.