Konsthallens Vänförening

Öppettider

Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00
September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00

Bli medlem

KONSTHALLENS VÄNFÖRENING
Medlemskap i vänföreningen, löpande 12 månader, kostar:
400:- för enskild medlem
550:- för familjemedlemskap (2 personer).
Företag, konstföreningar etc. är också välkomna som medlemmar, dock är entrén begränsad till att gälla för en person.
Begränsningen i ett familjemedlemskap är att det ej berättigar till deltagande i konstlotteriet.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och betala in aktuell årsavgift till konsthallen på Konsthallen, bankgiro 823-7943 så skickar vi snarast ut medlemskort.