Pelle Bergström

Öppettider

September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00
Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00

Kål

28 mars - 21 april 2024

Påsk i förstugan

Pelle Bergström har medverkat ock fotograferat i 11 kokboksprojekt.
Utställningen handlar om den senaste produktionen,
KÅL KOK BOK (Bookmark Förlag, isbn 978-91-89393-83-7) och lite därtill.