Lennart Aschenbrenner

Öppettider

September – april: Onsdag – fredag 12.00 – 16.00
Lördag – söndag 12.00 – 17.00
Maj – augusti: Tisdag – söndag 12.00 – 17.00

Påsk i Förstugan ”Notan”

15 april - 24 april 2022

Nostalgiska minnen är vi säkert alla på något sätt drabbade
av, somliga mer och andra mindre. När det gäller mig själv och konstnären
Lennart Aschenbrenner så tillhör vi definitivt gruppen MER.
Ursprunget till denna speciella serie bilder har sin förklaring i min och Lennarts
bakgrund och korsningen däremellan. Här ett försök till en kortfattad förklaring
av det hela.

Lennart Aschenbrenners bakgrund är den att han är född och uppväxt i
skånska Perstorp, en plats jag själv bodde på under 15 år från slutet av 70-talet.
Våra minnen från tiden på bruksorten är i dag huvudsakligen glada och positiva.
Ibland är de också gemensamma, trots skillnaden i tid. Min egen uppväxt, här
i Hishult på traditionstyngda Gästgivaregården, bär naturligtvis på många
speciella berättelser och minnen från en svunnen och unik miljö.
Sedan 1979, då vi i Stockholm möttes för första gången, har vi haft en god och
oregelbunden kontakt. Utställningar här på Konsthallen har det blivit några
stycken och vid ett sådant tillfälle 2014 så visades också Lennarts stora målning
på papper, NOTAN (se katalogens framsida). För mig så kändes det som att det
speciella verket hörde hemma i huset och fick också stanna kvar. Under de därpå
följande åren har bilden pockat på, velat mer, inspirerat och lockat fram idéen
om att göra en utställning med Lennart Aschenbrenner på temat ”nostalgiska
artefakter”. För Lennart borde det vara naturligt eftersom han har mer eller
mindre jobbat med det som tema sedan starten på sin yrkeskarriär, i början
1960-talet. Men hur skulle det göras?
Vi stötte å blötte tankar och idéer och vi träffades här på Konsthallen den
4 mars för att förutsättningslöst starta projektet. Lennart med sin ”skokartong” med
minnen från tiden i Perstorp och framåt. Jag rotade bland pärmar och lådor i
husets, av generationer, välfyllda källare. Tidigt föll idéerna på plats, en temporär
arbetsplats iordningställdes i det gamla tryckeriet. Projektet var sjösatt.
Med en kombination av modern och traditionell teknik har det blivit ett glatt
och spännande resultat med 22 st originalbilder i format 30×40 cm som på årets
”Påsk i Förstugan” presenteras i vita utställningsramar. Samtliga dessa bilder visas här i katalogen. Dock lämnas inga garantier för att det
inte kan tillkomma någon extra!

Kjell Åke Gustafsson
Konsthallen Hishult, april 2022